THE JOCKEYS ASSOCIATION OF INDIA

(Regd. Under The Mysore Societies Regn Act. 1960, S.No. 138/71-72)

Jockeys Data Details

Sl No. Jockey Id Riding Name Parent Centre Name Details
1
3
Arman Ali Jafri
DELHI
Arman Ali Jafri
2
4
Akash Rajput
DELHI
Akash Rajput
3
5
Ajit Singh
Hyderabad Race Club
Ajit Singh
4
6
A J Nilesh
Royal Western India Turf Club Ltd
Nilesh Jagnnath Awhad
5
7
Akshay
PUNE
Akshay D Londhe
6
8
Asghar
Royal Calcutta Turf Club
Asgar Khan
7
9
A Imran Khan
Hyderabad Race Club
Amanullah Imran Khan
8
10
Amyn Merchant
Royal Western India Turf Club Ltd
Amyn Merchant
9
11
Ayaz Khan
Madras Race Club
A Ayaz Khan
10
12
Ajit Kumar
Hyderabad Race Club
Ajeeth Kumar Paswan
11
13
Afzal Hossain
Royal Calcutta Turf Club
Afzal Hossain
12
14
Anzar Alam
Madras Race Club
Anzar Alam
13
15
Afsar Khan
Bangalore Turf Club Ltd
Afsar Khan
14
16
A Ashok Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
A Ashok Kumar
15
17
Anil Bandal
Royal Western India Turf Club Ltd
Anil Bandaal
16
18
A Abhinay
Hyderabad Race Club
Apsingikar Abhinay
17
19
J Ayaz Ahmed
Madras Race Club
J Ayaz Ahmed
18
20
Amandeep Singh
Royal Calcutta Turf Club
Amandeep Singh
19
21
Anjar Alam
Bangalore Turf Club Ltd
Anjar Alam
20
22
Anil Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Anil Kumar
21
23
A Ashhad Asbar
Royal Western India Turf Club Ltd
A Ashhad Asbar
22
24
Akash Agarwal
Royal Western India Turf Club Ltd
Akash Agarwal
23
25
Arun Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Arun Kumar
24
26
Ajeet Kumar
Mysore Race Club Ltd
Ajeet Kumar
25
27
Arvind Joshi
Hyderabad Race Club
Arvind Joshi
26
28
Amarpreet Singh
Royal Calcutta Turf Club
Amarpreet Singh Mann
27
29
A K Pawar
Hyderabad Race Club
Akshay Kumar Pawar
28
30
Akshay Gaikwad
Royal Western India Turf Club Ltd
Akshay Gaikwad
29
31
Abhishek S Pawar
Hyderabad Race Club
Abhishek Shashikanth Pawar
30
32
Aqeed Waheed
Delhi Race Club (1940) Ltd
Aqeed Waheed
31
33
Arshad Alam
Bangalore Turf Club Ltd
Arshad Alam
32
34
Akshay Kumar
Hyderabad Race Club
Akshay Kumar
33
35
A Ramana
Hyderabad Race Club
A Ramana
34
36
A Sandesh
Royal Western India Turf Club Ltd
A Sandesh
35
37
A M Tograllu
Royal Western India Turf Club Ltd
A M Tograllu
36
38
A Pavan Kumar
Hyderabad Race Club
A Pavan Kumar
37
39
A R Pradeep
Bangalore Turf Club Ltd
A R Pradeep
38
40
A Velu
Bangalore Turf Club Ltd
A Velu
39
41
A Vishwanath
Bangalore Turf Club Ltd
A Vishwanath
40
42
Afzal Khan
Royal Calcutta Turf Club
Afzal Khan
41
43
Afsar
Bangalore Turf Club Ltd
Afsar
42
44
Amit
Bangalore Turf Club Ltd
Amit D Silva
43
45
Altaf Sayyed
Royal Western India Turf Club Ltd
Altaf Sayyed
44
46
Abhishek Habbu
Royal Western India Turf Club Ltd
Abhishek Habbu
45
47
B V Krishnan
Hyderabad race Club
B V Krishnan
46
48
B Dileep
Hyderabad Race Club
Balam Dileep
47
49
Bipin Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Bipin Kumar
48
50
Bhanu Pratap Singh
Delhi Race Club (1940) Ltd
Bhanu Pratap Singh
49
51
Bhawani Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Bhawani Singh
50
52
B L Paswan
Bangalore Turf Club Ltd
B L Paswan
51
53
B Mukesh Kumar
Hyderabad Race Club
B Mukesh Kumar
52
54
B Nikhil
Royal Western India Turf Club Ltd
B Nikhil
53
55
B Nayak
Bangalore Turf Club Ltd
B Nayak
54
56
Chethan Gowda
Bangalore Turf Club Ltd
Chethan Gowda
55
57
C A Brisson
Madras Race Club
Caine Anthony Brisson
56
58
C P Manasseh
Royal Calcutta Turf Club
C P Manasseh
57
59
C S Vikrant
Hyderabad Race Club
C S Vikrant
58
60
C Umesh
Madras Race Club
C Umesh
59
61
C D Hayes
Royal Western India Turf Club Ltd
Christopher Denis Hayes
60
62
Ch K Chary
Hyderabad Race Club
Ch Krishnamachary
61
63
C Alford
Royal Calcutta Turf Club
Christopher Alford
62
64
C S Jodha
Royal Western India Turf Club Ltd
C S Jodha
63
65
R N Darshan
Bangalore Turf Club Ltd
R N Darshan
64
66
D Patel
Bangalore Turf Club Ltd
Deepak Patel
65
67
Daniel Bast
Royal Western India Turf Club Ltd
Daniel Bast
66
68
Dilip Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Dilip Singh
67
69
D Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Devender Kumar
68
70
Deepak Singh
Hyderabad Race Club
Deepak Singh
69
71
D S Daman
Royal Western India Turf Club Ltd
Daman Suryakant Divekar
70
72
Danish Ali Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Danish Ali Khan
71
73
Deep Shanker
Hyderabad Race Club
Deep Shanker
72
74
Dashrath Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Dashrath Singh Oat Singh Deora
73
75
Dhanu Singh Deora
Delhi Race Club (1940) Ltd
Dhanu Singh Deora
74
76
D Gnaneshwar
Bangalore Turf Club Ltd
Gnaneshwar
75
77
Md Farhan Alam
Madras Race Club
Md Farhan Alam
76
78
Faiz Ali Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Faiz Ali Khan
77
79
F Irani
Royal Western India Turf Club Ltd
Furyal Farokh Irani
78
80
Faraz Waheed
Bangalore Turf Club Ltd
Faraz Waheed
79
81
Guruprasad S
Bangalore Turf Club Ltd
Guruprasad S
80
82
G Amit
Royal Western India Turf Club Ltd
Amit Sambhati Gujar
81
83
G Adarsh
Bangalore Turf Club Ltd
Girish Adarsh
82
84
G Ross
Madras Race Club
Graham Ross
83
85
G Sandeep
Hyderabad Race Club
G Sandeep
84
86
Gajendar Singh
Royal Calcutta Turf Club
Gajendar Singh
85
87
Gurpreet Singh
Delhi Race Club (1940) Ltd
Gurpreet Singh
86
88
G Sai Vamshi
Hyderabad Race Club
Gadapaka Vamshi
87
89
G Naresh
Hyderabad Race Club
G Naresh Kumar
88
90
G Oza
Royal Western India Turf Club Ltd
Ghanshyam Oza
89
91
Himalaya Sanjay Pawar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Himalaya Sanjay Pawar
90
92
H G Rathod
Royal Western India Turf Club Ltd
Harish G Rathod
91
93
Hanumant Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Parmar Hanumant Singh
92
94
H A Sachin
Madras Race Club
Sachin Anantrao Hole
93
95
Husaif Raja
Madras Race Club
H Huzaif Raja
94
96
Hindu Singh
Royal Calcutta Turf Club
Hindu Singh
95
97
Himanshu
Bangalore Turf Club Ltd
Himanshu
96
98
Hashim Ali Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Hashim Ali Khan
97
99
Harinder Singh Solanki
Hyderabad Race Club
Harinder Singh Solanki
98
100
Harish B
Bangalore Turf Club Ltd
Harish B
99
101
Harish
Bangalore Turf Club Ltd
Harish
100
102
S Imran
Bangalore Turf Club Ltd
Syed Imran
101
103
Ikram Khan
Royal Western India Turf Club Ltd
Ikram Ullah Khan
102
104
Imran Chisty
Bangalore Turf Club Ltd
Imran Chisty (Siddiqui)
103
105
Imran Khan
Royal Western India Turf Club Ltd
Imran Khan
104
106
I Shaikh
Royal Western India Turf Club Ltd
Shaikh Imran Iqbal
105
107
I Khan
Royal Calcutta Turf Club
Imran Khan
106
108
Indrajeet Singh
Bangalore Turf Club Ltd
Indrajeet Singh
107
109
Ishwar Pardeshi
Royal Western India Turf Club Ltd
Ishwar Jagadish Pardeshi
108
110
Irvan Singh
Bangalore Turf Club Ltd
Irvan Singh
109
111
Irfan Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Irfan Ali
110
112
S Jaykumar
Royal Western India Turf Club Ltd
Jaykumar Suresh Waghmare
111
113
Jethu Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Jethu Singh Bhati
112
114
J E Pereira
Royal Western India Turf Club Ltd
Jerome Edwin Pereira
113
115
Jai Parkash
Delhi Race Club (1940) Ltd
Jai Parkash
114
116
Janardhan Paswan
Bangalore Turf Club Ltd
Janardhan Paswan
115
117
Jagadeesh V R
Bangalore Turf Club Ltd
Jagadeesh V R
116
118
J Gurung
Royal Calcutta Turf Club
Jugnu Gurung
117
119
J Vijay Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Jiyalal Vijay Kumar
118
120
J Vikas
Hyderabad Race Club
Jalalkuncha Vikas
119
122
J Pradeep
Royal Western India Turf Club Ltd
Pradeep Dhansukh Jethwa
120
123
J H Christopher
Bangalore Turf Club Ltd
J H Christopher
121
124
J Paswan
Bangalore Turf Club Ltd
Jagmohan Paswan
122
125
J Chinoy
Royal Western India Turf Club Ltd
Joy Ratan Chinoy
123
126
Aneel
Hyderabad Race Club
Aneel Kolltur
124
127
Kuldeep Singh
Hyderabad Race Club
Kuldeep Singh
125
128
Kunal Bunde
Hyderabad Race Club
Kunal Naval Kishore Bunde
126
129
Kishore Kadam
Royal Western India Turf Club Ltd
Kishore Ramchandra Kadam
127
130
Khurshad Alam
Bangalore Turf Club Ltd
Khurshad Alam
128
131
Kavraj Singh Rathore
Royal Western India Turf Club Ltd
Kavraj Singh Rathore
129
132
Kiran Rai
Bangalore Turf Club Ltd
P Kiran Rai
130
133
Khalander
Royal Western India Turf Club Ltd
Khalander Hussain N K
131
134
Kiran Naidu
Hyderabad Race Club
Kiran Naidu
132
135
K M Pandey
Royal Western India Turf Club Ltd
Krishna Mohan Pandey
133
136
K Deepesh
Royal Western India Turf Club Ltd
Deepesh Ramchandra Kadam
134
137
K Raja Rao
Bangalore Turf Club Ltd
K Raja Rao
135
138
Kailash Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Kailash Kumar
136
139
K Sunny Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Kishore Sunny Kumar
137
140
K Narender Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Kishore Narender Kumar
138
141
K Chethana
Bangalore Turf Club Ltd
K Chethana
139
142
K V Baskar
Madras Race Club
K V Baskar
140
143
K Mukesh Kumar
Hyderabad race Club
Kewal Mukesh Kumar
141
144
L Prashant
Delhi Race Club (1940) Ltd
Prashant N Lahore
142
145
Md Akram
Bangalore Turf Club Ltd
Md Akram
143
146
Mohd Habeeb
Delhi Race Club (1940) Ltd
Md Habeeb
144
147
Mohd Asif Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Asif Khan
145
148
Muzammil Hashmi
Delhi Race Club (1940) Ltd
Muzammil Ali Hashmi
146
149
Manish R
Bangalore Turf Club Ltd
Manish G Racyam
147
150
R Manjunath
Bangalore Turf Club Ltd
R Manjunath
148
151
M Ayyar
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
Manoj Ayyar Devar
149
152
Mohammed Mushraf
Mysore Race Club Ltd
Mohammed Mushraf
150
153
G Manikandan
Madras Race Club
G Manikandan
151
154
Md Sameer Uddin
Hyderabad Race Club
Md Sameer Uddin
152
155
Mohanlal
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohanlal
153
156
M Mani
Delhi Race Club (1940) Ltd
M Mani
154
157
Md Thameem
Bangalore Turf Club Ltd
Mohammed Thameem
155
158
M Ravi
Bangalore Turf Club Ltd
M Ravi
156
159
Md Imran
Royal Calcutta Turf Club
Md Imran
157
160
Mansoor Khan
Royal Western India Turf Club Ltd
Mansoor Ahmed Khan
158
161
Malcolm Kharadi
Royal Western India Turf Club Ltd
Malcolm Noshirwan Kharadi
159
162
Madhu Jagdale
Hyderabad Race Club
Madhu Jagdale
160
163
M Kalyan Singh
Madras Race Club
M Kalyan Singh
161
164
M Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
M Kumar
162
165
M Chettri
Delhi Race Club (1940) Ltd
Monty Chettri
163
166
M J Casey
Madras Race Club
Mark Jude Casey
164
167
M Shahid
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Shahid
165
168
M A Gallagher
Royal Western India Turf Club Ltd
Mark Anthony Gallagher
166
169
M J Goutam Raj Urs
Bangalore Turf Club Ltd
M J Goutham Raj Urs
167
170
Md Sameer
Royal Calcutta Turf Club
Md Sameer
168
171
M D Praveen
Bangalore Turf Club Ltd
M D Praveen
169
172
M Prasad
Bangalore Turf Club Ltd
M Prasad
170
173
M I Qureshi
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Iftiqhar Qureshi
171
174
M A Roushan
Royal Western India Turf Club Ltd
Roushan Asadullha Mohammad
172
175
M Ravi Shanker
Hyderabad Race Club
Manakanth Ravi Shanker
173
176
M Rajesh Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
M Rajesh Kumar
174
177
Mahesh B
Royal Calcutta Turf Club
Mahesh B
175
178
Md Azharuddin
Royal Calcutta Turf Club
Md Azharuddin
176
179
Md Imran Ashraf
Royal Calcutta Turf Club
Md Imran Ashraf
177
180
Mohd Shoaib
Bangalore Turf Club Ltd
Mohammed Shoaib
178
181
Md Shabbani
Royal Calcutta Turf Club
Md Shabbani
179
182
Md Akbar
Bangalore Turf Club Ltd
Md Akbar
180
183
B Madhu Kumar
Hyderabad Race Club
Balla Madhu Kumar
181
184
Md Feroz
Bangalore Turf Club Ltd
Mohammed Feroz
182
185
M Maseyk
Royal Calcutta Turf Club
Malcolm Patrick Maseyk
183
186
Mohammed Yasin
Bangalore Turf Club Ltd
Mohammed Yasin
184
187
Mohd Asif
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Asif
185
188
Melvyn Maseyk
Royal Calcutta Turf Club
Melvyn Lancelot Maseyk
186
189
M Mark
Bangalore Turf Club Ltd
Mark Anthony Matthias
187
190
Mohit Singh
Royal Calcutta Turf Club
Mohit Singh
188
191
Mudassar Nazar
Bangalore Turf Club Ltd
Mudassar Nazar
189
192
Md Islam
Royal Calcutta Turf Club
Mohammad Islam
190
193
M A Milan
Bangalore Turf Club Ltd
Muruvoda Aiyappa Milan
191
194
M Madhu Babu
Bangalore Turf Club Ltd
M Madhu Babu
192
195
Md Hesnain
Madras Race Club
Md Hesnain
193
196
Mukesh Kumar
Madras Race Club
Mukesh Kumar
194
197
Mohd Arif
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Arif
195
198
Mandeep Mann
Royal Western India Turf Club Ltd
Mandeep Singh Mann
196
199
Md Shafiq
Bangalore Turf Club Ltd
Md Shafiq
197
200
Nazerul Alam
Bangalore Turf Club Ltd
Nazerul Alam
198
201
N Nadeem
Royal Western India Turf Club Ltd
Nadeem Azmudeen Nalband
199
202
Nikhil Naidu
Royal Calcutta Turf Club
Nikhil Ramesh Naidu
200
203
Naveen M
Bangalore Turf Club Ltd
Naveen M
201
204
Nirmal Jodha
Royal Western India Turf Club Ltd
Nirmal Singh Jodha
202
205
Naresh Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Naresh Kumar Saini
203
206
N S Parmar
Royal Western India Turf Club Ltd
Nikhil Singh Parmar
204
207
N Sashi Kumar
Madras Race Club
Natesan Sashi Kumar
205
208
Santhosh Kumar S R
Bangalore Turf Club Ltd
Santhosh Kumar S R
206
209
N Rupa
Madras Race Club
N Rupa
207
210
Ramndeep Singh Bal
Delhi Race Club (1940) Ltd
Ramandeep Singh Bal
208
211
N S Rathore
Hyderabad Race Club
Nakhat Singh Rathore
209
212
J Rahul
Bangalore Turf Club Ltd
J Rahul
210
213
N Murugan
Madras Race Club
N Murugan
211
214
Nadeem Alam
Royal Western India Turf Club Ltd
Nadem Nurul Alam
212
215
Noorshed Alam
Madras Race Club
Md Noorshed Alam
213
216
M Noornabi
Bangalore Turf Club Ltd
M Noornabi
214
217
Naushad Alam
Bangalore Turf Club Ltd
Naushad Alam
215
218
Neeraj Rawal
Royal Western India Turf Club Ltd
Neeraj Narsingh Rawal
216
219
Nelson Maseyk
Royal Calcutta Turf Club
Nelson Maseyk
217
220
Noorulla
Bangalore Turf Club Ltd
Noorulla
218
221
Nitin Singh
Hyderabad Race Club
Nitin Singh Ganga Singh Parmar
219
222
N Rawal
Hyderabad Race Club
Neelesh N Rawal
220
223
S S Rathore
Royal Western India Turf Club Ltd
Shakti Singh Rathore
221
224
Sunny Chinoy
Royal Western India Turf Club Ltd
Sunny Ratan Chinoy
222
225
G S Shekhawat
Delhi Race Club (1940) Ltd
Gajender Singh Shekhawat
223
226
S A Shah
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sayed Afsar Shah
224
227
S Akbar
Madras Race Club
Syed Akbar
225
228
Surjeet Singh
Royal Calcutta Turf Club
Surjeet Singh
226
229
S J Sunil
Royal Western India Turf Club Ltd
Sunil Janardhan Shingade
227
230
S Selvaraj
Bangalore Turf Club Ltd
S Selvaraj
228
231
Shezad Khan
Royal Calcutta Turf Club
Shezad Md Jalalubbin Khan
229
232
Saleem Golam
Saleem Golam Rassoude
230
233
Shahar Babu
Madras Race Club
Mohammad Shahar Babu
231
234
S Domingo
Royal Calcutta Turf Club
Shane Domingo
232
235
Shiva Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
Shiva Kumar
233
236
S S Tanwar
Hyderabad race Club
Sher Singh Tanwar
234
237
Saddam Iqbal
Madras Race Club
Saddam Iqbal Sheriff
235
238
Shrikant Kamble
Royal Western India Turf Club Ltd
Shrikant Kamble
236
239
Sandeep Jadhav
Royal Western India Turf Club Ltd
Sandeep Ashok Jadhav
237
240
Shaikh Sharookh
Hyderabad Race Club
Shaikh Sharookh
238
241
P Sai Kumar
Hyderabad Race Club
Pendem Sai Kumar Mudiraj
239
242
Sahanawaz
Bangalore Turf Club Ltd
Sahanawaz
240
243
K Sai Kiran
Hyderabad Race Club
Sai Kiran Kamble
241
244
B Srinivas Rao
Royal Calcutta Turf Club
B Srinivas Shinde
242
245
Sandeep Rajput
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sandeep Rajput
243
246
Sumit Bohat
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sumit Bohat
244
247
S Stephen Raj
Madras Race Club
S Stephen Raj
245
248
Santosh G
Royal Western India Turf Club Ltd
Santosh Gauresh Shingade
246
249
Shivnath Paswan
Bangalore Turf Club Ltd
Shivnath Paswan
247
250
Shiva Kumar S
Bangalore Turf Club Ltd
Shiva Kumar S
248
251
S Sunil
Royal Western India Turf Club Ltd
Sunil Suresh Pillay
249
252
S K Paswan
Bangalore Turf Club Ltd
Santhosh Kumar Paswan
250
253
S G Prasad
Royal Western India Turf Club Ltd
Prasad Gopichand Shivarkar
251
254
Sk Zaffar Riaz
Royal Calcutta Turf Club
Sk Zaffar Riaz
252
255
S Zervan
Royal Western India Turf Club Ltd
Zervan P Suratia
253
256
S Mubarak
Mysore Race Club Ltd
S Mubarak
254
257
S Mallikarjun
Bangalore Turf Club Ltd
S Mallikarjun
255
258
S Manohar
Madras Race Club
Sathya Manohar
256
259
S Mosin
Royal Western India Turf Club Ltd
Sheikh Mosin Iqbal
257
260
Som Singh
Royal Calcutta Turf Club
Som Singh
258
261
D G Shankar
Royal Western India Turf Club Ltd
Dasru Govindswamy Shankar
259
262
S Amjad Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sayed Amjad Khan
260
263
Srinath Y S
Bangalore Turf Club Ltd
Srinath Surender
261
264
S Kabdhar
Madras Race Club
S Kabdhar
262
265
Shailesh S Shinde
Royal Calcutta Turf Club
Shailesh S Shinde
263
266
S K Israil
Royal Calcutta Turf Club
S K Israil
264
267
S Babu
Bangalore Turf Club Ltd
S Babu
265
268
Syed Asgar
Bangalore Turf Club Ltd
Syed Asgar
266
269
S P Ranjane
Royal Western India Turf Club Ltd
Sushil Prakash Ranjane
267
270
S Sameer
Royal Western India Turf Club Ltd
Shariff Sameer Mohiddin
268
271
Suresh Kumar
Delhi Race Club (1940) Ltd
Suresh Kumar
269
272
S K Jadhav
Royal Western India Turf Club Ltd
Sudhir Kaniji Jadhav
270
273
S N Chavan
Royal Western India Turf Club Ltd
Surendra Narayan Chavan
271
274
S Shinde
Royal Western India Turf Club Ltd
Sachin P Shinde
272
275
Sathish Nayak
Royal Western India Turf Club Ltd
Sathish Nagesh Nayak
273
276
S John
Bangalore Turf Club Ltd
Selvaraj John
274
277
S Joseph
Royal Western India Turf Club Ltd
Joseph Anthony Swamy
275
278
Joseph Antony
Hyderabad Race Club
Joseph Antony
276
279
S S Azad
Madras Race Club
S S Azad
277
280
S Chethan Kalay
Bangalore Turf Club Ltd
S Chethan Kalay
278
281
S S Baria
Royal Western India Turf Club Ltd
Sohrab Sulli Baria
279
282
S Raju
Delhi Race Club (1940) Ltd
S Raju
280
283
Shafeeq Ahmed
Delhi Race Club (1940) Ltd
Shafeeq Ahmed
281
284
Suresh M
Bangalore Turf Club Ltd
Suresh M
282
285
Sameer Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sameer Khan
283
286
Shahbuddin F K
Bangalore Turf Club Ltd
Shahbuddin F K
284
287
Sarvan Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
Sarvan Kumar
285
288
Suraj Narredu
Bangalore Turf Club Ltd
Suraj Narredu
286
289
Shammi Khan
Royal Western India Turf Club Ltd
Shammi Khan
287
290
S Shoban Babu
Bangalore Turf Club Ltd
Srinivas Shoban Babu
288
291
Surendar Singh
Royal Calcutta Turf Club
Surendar Singh Parmar
289
292
Sikander Ali Khan
Bangalore Turf Club Ltd
Sikander Ali Khan
290
293
J H Sunil Samson
Bangalore Turf Club Ltd
J H Sunil Samson
291
294
D R Shubham
Royal Western India Turf Club Ltd
Shubham Rajesh Darellu
292
295
Saddam Hussain
Mysore Race Club Ltd
Saddam Husin
293
296
Shamaz Shareef
Bangalore Turf Club Ltd
Shamaz Shareef
294
297
Syed Imran
Bangalore Turf Club Ltd
Syed Imran
295
298
Surya P
Bangalore Turf Club Ltd
Surya P
296
299
Sujit Kumar Paswan
Royal Calcutta Turf Club
Sujit Kumar Paswan
297
300
Sameer Qureshi
Delhi Race Club (1940) Ltd
Sameer Qureshi
298
301
Shaliyar Khan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Shaliyar Khan
299
302
T S Jodha
Royal Western India Turf Club Ltd
Tej Singh Jodha
300
303
T K Jackman
Bangalore Turf Club Ltd
Troy Kenneth
301
304
T Atul
Royal Western India Turf Club Ltd
Atul Ashok Thorat
302
305
Towfeeq R Shaikh
Royal Western India Turf Club Ltd
Towfeeq Rafiq Shaikh
303
306
Tanweer Alam
Madras Race Club
Tanweer Alam
304
307
Tauseef Ahmed
Bangalore Turf Club Ltd
Tauseef Ahmed
305
308
Vishal N Bunde
Royal Western India Turf Club Ltd
Vishal Navalkishor Bunde
306
309
Parbat Singh
Royal Western India Turf Club Ltd
Parbat Singh Rathore
307
310
R Praveen Shinde
Bangalore Turf Club Ltd
R Praveen Shinde
308
311
Praveen Saini
Delhi Race Club (1940) Ltd
Praveen Saini
309
312
M B Qureshi
Delhi Race Club (1940) Ltd
Mohd Bilal Qureshi
310
313
Prashant Pramod Dhebe
Bangalore Turf Club Ltd
Prashant Pramod Dhebe
311
314
Prashanth T M
Bangalore Turf Club Ltd
Prashanth T M
312
315
S Lalit
Delhi Race Club (1940) Ltd
Lalit Kumar
313
316
Kundan Paswan
Delhi Race Club (1940) Ltd
Kundan Paswan
314
317
Khet Singh
Delhi Race Club (1940) Ltd
Khet Singh
315
318
K Nazil
Royal Western India Turf Club Ltd
Nazil Nasir Khan
316
319
Vidhya Shanker Gautam
Delhi Race Club (1940) Ltd
Vidhya Shanker Gautam
317
321
Vivek
Bangalore Turf Club Ltd
Vivek Krishnamurthy
318
322
Vikash Tamang
Royal Calcutta Turf Club
Vikash Tamang
319
323
Vikram Walkar
Royal Western India Turf Club Ltd
Vikram Dattaray Walkar
320
324
V Phadke
Royal Western India Turf Club Ltd
Vinayak C Phadke
321
325
Vijay Kumar
Bangalore Turf Club Ltd
Vijay Kumar
322
326
Vijay R Kadam
Royal Western India Turf Club Ltd
Vijay Ramchandra Kadam
323
327
Vikram Jodha
Royal Western India Turf Club Ltd
Vikram Abhay Singh Jodha
324
328
Vinod Shinde
Bangalore Turf Club Ltd
Vinod Shinde
325
329
Vinay Jaiswal
Royal Calcutta Turf Club
Vinay Jaiswal
326
330
Yash Narredu
Royal Western India Turf Club Ltd
Yash Malesh Narredu
327
331
Y S Faizan
Royal Western India Turf Club Ltd
Faizan Yusuf Shaikh
328
332
H Zeeshan
Royal Western India Turf Club Ltd
Zeeshan Akhtar Hussain
329
333
Zulquarnain
Madras Race Club
H Zulquarnain
330
334
Zameer Sayyed
Royal Western India Turf Club Ltd
Zameer Hussain Sayyed
331
335
Zarar Alam
Royal Calcutta Turf Club
Zarar Alam
332
336
Raghuveer Singh
Royal Western Turf Club Ltb
Raghuveer Singh
333
337
Rohit G
Mysore Race Club Ltd
Rohit Goutham
334
338
Rayan Ahmed
Bangalore Turf Club
R Rayan Ahmed
335
339
Raj Pawar
Royal Western Turf Club Ltb
Raj Pawar
336
340
Raghu K
Bangalore Turf Club
Raghu K
337
341
Ranidan Singh
Royal Calcutta Turf Club
Ranidan Singh
338
342
R Rakesh
Delhi Race Club
Ramnath Rakesh
339
343
R Anand
Bangalore Turf Club
R Anand
340
344
R K Mahesh
Royal Western Turf Club Ltb
Mahesh Ramesh Kukutalu
341
345
Rajinder Saini
Delhi Race Club
Rajinder Saini
342
346
R Marshall
Bangalore Turf Club
Ryan Marshall
343
347
R Yadav
Royal Calcutta Turf Club
Rajesh Yadav
344
348
C Ruzaan
MUMBAI
Ruzaan C
345
349
R B Shinde
Hyderbad Race Club
R B Shinde
346
350
R Rupesh
Royal Western Turf Club Ltb
Rupesh R Rade
347
351
R Shelar
Royal Wester Turf Club
Rupesh Vinayak Shelar
348
352
R S Deora
Royal Western Turf Club Ltb
Raghuveer Singh Deora
349
353
R Parmod
Delhi Race Club
R Parmod Kumar
350
354
Rajinder Singh
Royal Calcutta Turf Club
Rajinder Singh
351
355
Russell Xaviers
Royal Calcutta Turf Club
Russell Xaviers
352
356
Rao Dalpat Singh
Royal Calcutta Turf Club
Rao Dalpat Singh
353
357
Ramesh Kumar N
Bangalore Turf Club
Ramesh Kumar N
354
358
Ranjeet Singh
Bangalore Turf Club
Ranjeet Singh
355
359
R Ravi
Bangalore Turf Club
Ravi R
356
360
Rajesh Babu G Y
Bangalore Turf Club
Rajesh Babu G Y
357
361
R Laxmikanth
Hyderbad Race Club
Rachakanda Laxmikanth
358
362
R Yousaf
Delhi Race Club
Yousaf Raical
359
363
R Hari Krishnan
Madras Race Club
R Hari Krishnan
360
364
R Parvesh
Delhi Race Club
Ram Parvesh
361
365
Rajender Singh
Madras Race Club
Rajender Singh
362
366
R Vaibhav
Bangalore Turf Club
Vaibhav Ravi Kumar
363
367
Ramu A
Bangalore Turf Club
Ramu A
364
368
R Umesh
Hyderbad Race Club
Umesh R
365
369
Vaideeshwaran R
Bangalore Turf Club
Vaideeshwaran
366
370
Riazuddin
Delhi Race Club
Riazuddin
367
371
N Ganesh
Bangalore Turf Club
Nataraj Ganesh
368
372
N B Kuldeep
Royal Western Turf Club Ltd
Kuldeep Singh Nakhat Singh Bhati
369
373
D A Naik
Royal Wester Turf Club Ltd
Dayanand Anand Naik
370
374
Nazim
Delhi Race Club Ltd
Nazim
371
375
Narian Singh
Delhi Race Club Ltd
Narain Singh
372
376
P Ramesh
Bangalore Turf Club
P Ramesh
373
377
P M Bopanna
Madras race Club
Pattada Mandanna Bopanna
374
378
P Jadhav
Bangalore Turf Club Ltd
Prakash Jadhav
375
379
Pintu Das
Royal Calcutta Turf Club LTd
Pintu Das
376
380
P S Chouhan
Royal Western Turf Club
Pradeep Singh Chouhan
377
381
P S Deora
Royal Western Turf Club Ltd
Pappu S Deora
378
382
P Koushik
Hyderbad Race Club
Pendam Koushik Kumar
379
383
P Trevor
Royal Western India Turf Club Ltd
Trevor S Patel
380
384
Prabhakaran M
Bangalore Turf Club
Prabhakaran M
381
385
Pawan Sharma
Delhi Race Club
Pawan Sharma
382
386
Prabhu Naidu
Royal Western Turf Club Ltb
Prabhu Prushtam Naidu
383
387
Praveen Gaddam
Hyderbad Race Club
Praveen Kumar Gaddam
384
388
Pradeep Kumar
DELHI
Pradeep Kumar
385
389
P Venkat
Hyderbad Race Club
Venkata Ramana P
386
390
P Mani
Bangalore Turf Club
P Mani
387
391
P Uday Kiran
Hyderbad Race Club
P Uday Kiran
388
392
A Qureshi
Bangalore Turfr Club
Ahsan Qureshi
389
396
N Rajesh
BANGALORE
Rajesh Narayan
390
397
J K Irani
MUMBAI
J K Irani
391
398
Md Islam
BANGALORE
Md Islam
392
399
Shanth Kumar
BANGALORE
Shanth Kumar
393
400
W Pillay
MUMBAI
Wilsom M Pillay
394
401
Manohar Singh
MUMBAI
Manohar Singh
395
402
P Kamlesh
MUMBAI
P Kamlesh
396
403
S Shanker
KOLKATA
Shanker S
397
404
Ganpat SIngh
KOLKATA
Ganpat Singh
398
405
I Pasha
MUMBAI
Ilahi Pasha
399
406
Dharmendar
MUMBAI
Dharmendar
400
407
K Ganesh
HYDERABAD
K Ganesh
401
408
S Sreekant
HYDERABAD
S Sreekant
402
409
Gulfam
DELHI
Gulfam
403
410
S Rabbani
KOLKATA
S Rabbani
404
411
Abul Hassan
KOLKATA
Abul Hassan
405
412
Harish C
BANGALORE
C Harish
406
413
T Bernard
MUMBAI
Bernard T
407
414
Hamir SIngh
MUMBAI
Hamir Singh
408
415
Zia Aktar
BANGALORE
Zia Aktar
409
416
T Mahesh
PUNE
Mahesh T
410
417
B Gurung
KOLKATA
Binod Gurung
411
418
Salim Khan
BANGALORE
Salim Khan
412
420
Shakti SIngh
BANGALORE
Shakti SIngh
413
421
Sandeep P
MUMBAI
Sandeep P
414
422
Girish R
BANGALORE
Girish R
415
423
S A Amit
PUNE
Amit Anil Shuklellu
416
424
S Antony Raj
BANGALORE
S Antony Raj
417
425
Narendra Babu
BANGALORE
Narendra Babu
418
426
R Ajinkya
MUMBAI
Ajinkya Mahesh Rasar
419
427
Ravinder Singh N
HYDERABAD
Ravinder Singh N
420
428
M Krishna
HYDERABAD
M Krishna
421
429
Nasir Imam
BANGALORE
Nasir Imam
422
430
S Chandrashekar
MYSORE
S Chandrashekar
423
431
D S Rathore
MUMBAI
D S Rathore
424
432
Chand Mohd
MYSORE
Chand Mohd
425
433
S Ramesh
BANGALORE
S Ramesh
426
434
Md Kareem
MYSORE
Md Kareem
427
435
B Shanker
HYDERABAD
B Shanker
428
436
S Raza
DELHI
S Raza
429
437
Shahrukh Khan
MUMBAI
Shahrukh Khan
430
438
Shadab Khan
DELHI
Shadab Khan
431
439
I A Khan
MUMBAI
I A Khan
432
440
Haroon Khan
KOLKATA
Haroon Khan
433
441
Semi Khan
DELHI
Semi Khan
434
442
Narender Singh
DELHI
Narender Singh
435
443
R S Bhati
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
R S Bhati
436
444
Malcolm Maseyk
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
Malcolm Maseyk
437
447
D M Jadhav
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
D M Jadhav
438
448
Bhawani Singh (RET)
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
Bhawani Singh
439
449
S Kapoor
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
S Kapoor
440
450
R Biramne
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
R Biramne
441
451
Nagesh L
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Nagesh L
442
452
Sajjad Khan
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Sajjad Khan
443
453
Parvez Ahmed B
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Parvez Ahmed B
444
454
Chandrakant V
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
Chandrakant V
445
455
Basheer Ahmed B
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Basheer Ahmed B
446
456
M F Ali Khan
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
M F Ali Khan
447
457
D K Ashish
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
D K Ashish
448
458
R Bharath
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
R Bharath
449
459
J George
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
J George
450
460
B Sreekanth
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
B Sreekanth
451
461
Shamshad Ahmed
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Shamshad Ahmed
452
462
Kaushal Kumar
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Kaushal Kumar
453
463
M Solomon
ROYAL WESTERN TURF CLUB LTD(PUNE)
M Solomon
454
464
M R Singh
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
M R Singh
455
465
Mohd Ghouse
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Mohammed Ghouse
456
466
Chotu Jaiswar
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
Chotu Jaiswar
457
467
R Shiva Kumar
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
R Shiva Kumar
458
468
B R Kumar
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Balam Rohith Kumar
459
469
C P Bopanna
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
C P Bopanna
460
470
Md Ismail
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Md Ismail
461
471
Rafique Sk
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Rafique Sk
462
472
Rohit Kumar
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Rohit Kumar
463
473
Gopal Singh
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Gopal Singh
464
474
Rahil Akhtar
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
Rahil Akhtar
465
475
Demo
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Demo
466
477
H M Akshay
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
Akshay Hirekerur
467
478
M Bhaskar
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
Mahendran Baskar
468
480
Rajesh K Patel
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Rajesh Kumar Patel
469
481
Arvind Kumar
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Arvind Kumar
470
483
Aditya Kr Jaiswal
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
Aditya Kr Jaiswal
471
484
Ishwar Singh
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Ishwar Singh
472
485
Aman
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Aman
473
486
Angad
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Angad
474
487
Ankit Pal
DELHI
Ankit Pal
475
488
Abdul Fazal
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Abdul Fazal
476
489
Narendra S Rathore
DELHI RACE CLUB (1940) LTD(DELHI)
Narendra S Rathore
477
490
Aniket Karande
MUMBAI
Aniket Karande
478
491
A Prakash
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
A Prakash
479
492
M S Deora
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
M S Deora
480
493
A S Peter
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
A S Peter
481
494
P Vinod
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
P Vinod
482
495
Gagandeep Mann
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
Gagandeep Mann
483
496
P S Kaviraj
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
P S Kaviraj
484
497
P Shinde
ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD(MUMBAI)
P Shinde
485
499
Rupal Singh
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
Rupal Singh
486
504
K Lakhan
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
K Lakhan
487
505
Vipin Kumar
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
Vipin Kumar
488
506
Arman Khan
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
Arman Khan
489
507
H Rahul
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
H Rahul
490
508
A M Alam
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
A M Alam
491
509
P Vikram
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
P Vikram
492
510
Indrajeet Kumar
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
Indrajeet Kumar
493
511
R S Jodha
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Raghvendra Singh Jodha
494
513
Santosh Raj N R
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Santosh Raj N R
495
514
Afroz Khan
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Afroz Khan
496
515
Surya Prakash
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Surya Prakash
497
516
Gaurav Singh
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Rathore Gaurav Singh
498
517
Abhay Singh
HYDERABAD RACE CLUB(HYDERABAD)
Abhay Singh
499
518
S Saqlain
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
S Saqlain
500
519
Salman Khan
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Salman Khan
501
520
R Ajay Kumar
MYSORE RACE CLUB LTD(MYSORE)
R Ajay Kumar
502
521
Shreyas Singh
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Shreyas Singh
503
522
P Tejeshwar
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
P Tejeshwar
504
523
Hasib Alam
ROYAL CALCUTTA TURF CLUB(KOLKATA)
Hasib Alam
505
524
S Rajesh
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
S Rajesh
506
525
Naveen Kumar V
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Naveen Kumar V
507
526
Arul J H
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
Arul J H
508
527
L Alex Rozario
BANGALORE TURF CLUB LTD(BANGALORE)
L Alex Rozario
509
528
Sah Farid Ansari
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
Sah Farid Ansari
510
529
Shyam Kumar
MADRAS RACE CLUB(CHENNAI)
Shyam Kumar